Skrota bilen?

Lämna bilen hos MärkesDemo Jämtland så blir den omhändertagen på ett miljöriktigt sätt.

Det är gratis att lämna in en komplett bil för skrotning. Är bilen inte komplett kostar det 500 kr. Delar som du önskar behålla måste demonteras innan inlämning, detta får inte ske på området av miljö och säkerhetsskäl.

Tag med ditt senaste registreringsbevis del 2 (gul del) och din legitimation.

Välkomna till MärkesDemo Jämtland – Auktoriserade av Länsstyrelsen och medlem i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund.

Inlämningen är öppen vardagar 08:00 – 16:00.